Untitled Document
 
Úvod / Bystrické tóny
 

Bystrické tóny

Víťazi Bystrických Tónov 2013!

Kategórie víťazov:

1, speváčka - Diana Hokšová z kapely Stripless

2, spevák - Ján Svetlan Majerčík

3, kapela - Poison Candy

4, skladba - Stripless - Uprostred Chosu

5, text - Ivan Gál z kapely Humanoid

2 špeciálne ceny získaly - Dorota Ideas za uveriteľnosť a kapela Pecock ball za koncertné prevedenie.

Na festivale Rock scape si zahrajú Poison Candy, Peacock ball a Dorota Ideas.

PJ SOUND STUDIO sa teší na nahrávanie!Nahrávať sa budú 2 piesne!

Vecné ceny do súťaže venovali: IMIKO SLOVAKIA sro a Big Music.

Výstup:

http://www.nahravaciestudio.sk/c393/klipy-bystricke-tony-vol-1.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Už vieme kto sú finalisti súťaže Bystrické tóny, o víťazoch rozhodne odborná porota!

Finalisti vystúpia live 21.9.2013 v Klube 77 v Banskej Bystrici.

Názov skupiny, interpreta  - názov skladby:

1. Boom - Dokonalá

2. Lenka Piešová & Band - Vo vlastnom tieni

3. Lavalier - Bullet in the Barell

4. Klady kľudu - Zabitý čas

5. Ján Svetlan Majerčík - O pánskej krivde

6. Dorota Kluvancová - Črepy

7. Goodbye Guns - Broken

8. Stripless - Uprostred Chaosu

9. Peacock ball - The Renegades

10. Poison Candy - Too late

11. Just - Voľný

12. Fruit me lite - Shine

13. Humanoid - Deti

14. Haťo  & Error - Alkoteror

15. Polyphonix - Klitor-x

Príchod kapiel: 14:00

Poznámka: Poradie kapiel nie je ešte úplné.

 

Víťazi v 5-tich kategóriách získajú ocenenie, účasť na kompilácii, ktorá bude oficiálne vydaná pod vydavateľstvom PJ RECORDS a nahratá v štúdiu PJ SOUND STUDIO s.r.o., promo  a množsvo iných cien ...

Porotca Rasťo Škrinár si vyberie jednu kapelu, ktorá bude hrať na festivale Rockscape v roku 2014.

 

Tešíme sa na Vás!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor zmena semifinálové kolá sa rušia bude realizované len finálové kolo 21.9.2013.

BOX_261_1361970732Bystrické tóny je autorská hudobná a interpretačná súťaž pre mladých nádejných interpretov alebo skupiny bez obmedzenia žánru a veku. Víťaz získava zmluvu s hudobným vydavateľstvom PJ RECORDS na nahranie a vydanie singla (prípadne viacerých pesničiek podľa výsledkovfinálového kola), ktorý oficiálne výjde s ostatnými súťažiacimi na kompilačnom CD, ako aj nomináciu na známy festival na Slovensku.

Aké sú predchádzajúce činnosti vydavateľstva PJ RECORDS ?

Kompilačné CD VOLUME 1, kde sa nachádza 15 kapiel z BB regiónu, z ktorých 6 kapiel hrali slovenské rádiá, niektoré kapely z CD sa dostali do A rotácii celoplošných rádií a na známe slovenské a zahraničné festivaly. Množstvo vydaných nosičov.

Prvý ročník súťaže Bystrické tóny pripravuje spoločnosť PJ SOUND STUDIO s.r.o. v spolupráci s agentúrou IMIKO SLOVAKIA s.r.o., ktorá pracuje aj pod značkou PJ RECORDS a hudobninami Big Music.

Stačí zaslať na adresu adresu PJ SOUND STUDIO s.r.o., Kapituslká 5, Banská Bystrica 97401, najneskôr do 30. júna 2013:

1, svoju demonahrávku s maximálne tromi autorskými skladbami na CD

2, uviesť tip na svoj hit spomedzi zaslaných vlastných skladieb

3, životopis a fotografiu skupiny, interpreta, autora

4, každá zaslaná pieseň musí byť označená menom autorov hudby a textu, menom interpreta a ich kontaktnými telefónnymi číslami 

5, označenie kontaktej osoby resp. manažéra v tvare- adresa, telefónne číslo, mailová adresa

Do súťaže nebudú zaradené ,,nekompletné,,: nahrávky, podklady ani nepôvodné nahrávky.

Autor alebo interpret nesmie mať podpísanú platnú vydavateľskú zmluvu.

Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v médiách uverejnená skôr ako po finá­lo­vom koncerte.

Odhlásenie zo súťaže je možné kedykoľvek v jej priebehu oznámením na mail: info@nahravaciestudio.sk, uvedenou kontaktnou osobou na demonahrávke.

 Kategórie víťazov:

1, speváčka

2, spevák

3, kapela

4, skladba

5, text

Kombinácie víťazov:

V súťaži môže dôjsť ku kombinácii víťazov napr. najlepší spevák môže byť z najlepšej skupiny alebo najlepšia pieseň a text môžu byť od najlepšej skupiny atď. V tom prípade dostanú víťazi možnosť nahrať viac skladieb ako jednu, maximálne však tri. Do súťaže sa môžu hlásiť aj kapely z cudzojazyčnými textami piesní.

V prípade, že súťažiaci postúpi do semifinále, kapela, interpret s kapelou, autor s kapelou vystúpi počas termínov 24.8.2013 alebo 25.8.2013 so svojim živím vystúpením maximálne však troma piesňami pred porotou v Klube 77 v Banskej Bystrici. Vybraté kapely bude kontaktovať manger projektu a upresní si s nimi čas vystúpenia, takisto to bude zverejnené na adrese www.nahravaciestudio.sk. Semifinále je určené hlavne pre výber poroty. Všetky náklady s vystúpením znáša vystupujúci. účinkujúci si môžu pozvať obmedzený počet hostí v počte 3 osoby.

V prípade, že kapela, interpret s kapelou, autor s kapelou postúpi so semfinále do finále spomínané zoskupnia vystúpia v termíne 21.9.2013 Klube 77 v Banskej Bystrici pred porotou s jednou vybratou skladbou. Finále je určené pre výber víťazov, ale aj pozvaných vystupujúcich hostí, verejnosť, novinárov, VIP partnerov a ľudí, ktorí sa pohybujú v hudobnej sfére. Všetky náklady s vystúpením znáša vystupujúci. účinkujúci si môžu pozvať neobmedzený počet hostí.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesta súťaže!

Členovia poroty sú vybraní z radov hudobných producentov a uznávaných hudobníkov, ďalej z radov vyhlasovateľov súťaže, mediálných partnerov.

Členovia poroty:

Lenka Dusilová – speváčka, skladateľka, hudobníčka a producentka

BOX_261_1361971043

Martin Valihora – uznávaný bubeník na medzinárodnej úrovni

Oľga Záblacká – speváčka, textárka, kreatívny producent

Jana Kozáková – speváčka, skladateľka

Peter Dobrík – slkadateľ, hudobník a producent

Roman ,,Galo,, Galvánek – spevák, hudobník (O.B.D.)

Rastislav Škrinár – hudobník, majiteľ hudobného klubu

Atila Béreš - hudobník, majiteľ hudobného obchodu 

Oficiálne pravidlá a štatút pesničkovej súťaže BYSTRICKé TóNY na rok 2013:


1. Ciele súťaže:
• získavať nových autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej a alternatívnej tvorby,
• podporovať pôvodnú slovenskú tvorbu,
• zvyšovať účasť a pôsobnosť pôvodnej slovenskej pesničkovej tvorby v koncertnej činnosti,
• zainteresovať odbornú kritiku na sledovaní nových hudobných skladateľov a interpretov,
• umožniť tvorivú konfrontáciu autorov a interpretov a využiť súťaž na ich propagáciu

2. Charakter súťaže:
2.1 Pesničková súťaž „Bystrické tóny" je deklarovaná ako verejná súťaž.

3. Organizácia súťaže a jej pravidlá:
3.1 Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je IMIKO SLOVAKIA s.r.o. v termíne vopred určenom organizačným výborom súťaže.
3.2 Koordinátorom súťaže je konateľ firmy IMIKO SLOVAKIA s.r.o.
3.3 Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky. Do súťaže môžu byť prijaté iba autorsky pôvodné piesne.
3.4 Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v médiách uverejnená skôr ako po
finálovom koncerte. Autor alebo interpret nesmie mať podpísanú platnú vydavateľskú zmluvu.Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.
3.5 Každá zaslaná pieseň musí byť označená menom autorov hudby a textu, menom interpreta a ich kontaktnými telefónnymi číslami.
3.6 Súťažné piesne sa zasielajú na adresu: PJ SOUND STUDIO s.r.o., Kapituslká 5, Banská Bystrica na audio CD nosičoch alebo mailom na info@nahravaciestudio.sk (formát mp3; 250 Kb/s), v čase od vyhlásenia súťaže do
31.6.2013 (najneskorší termín podania zásielky na prepravu).
3.7 O zaradení piesne do súťaže a semifinále a finále rozhodne odborná porota.
3.8 Víťazi z finálového kola získajú nahrávanie v nahrávacom štúdiu s účasťou na kompilácii, jeden interpret bude vybratý ako účastník leteného festivalu v roku 2014.


4. Súťaž a ceny:
Súťaž
Súťažia sólisti- intrerpreti, skupiny, autorský text a hudba, bez obmedzenia žánru.

 

Kategórie:

1, speváčka

2, spevák

3, kapela

4, skladba

5, text


Ceny
1. miesto – nahrávanie piesne alebo piesní, ktoré sa budú nachádzať na kompilácii, ktorá oficiálne vyjde pod vydavateľstvom PJ RECORDS a bude promovaná v médiách ako aj celá súťaž.

V prípade zhody výberu poroty v oceňovaných kategóriách bude cenou nahratie viacerých piesní ako jednej, maximálne však troch.

Poznámka: Z semifinalistov a finalistov si organizátor letného festivalu vyberie kapelu, ktorá na ňom bude účinkovať.

BOX_261_1361970748

5
.Výber súťažných piesní:
Na základe kritérií súťaže odborná porota, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní, vyberie najviac
tridsať piesní pre dva semifinálové kolá, ktorých termín konania PJ SOUND STUDIO s.r.o. včas zverejnení na webovom stránke www.nahravaciestudio.sk. V prípade menšej účasti alebo nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolá nižší.
Do finálového koncertu postupujú piesne, texty, interpreti, kapely, ktoré získali v jednotlivých semifinálových kolách najvyšší počet hlasov od poroty.
V prípade zhody výberu poroty v oceňovaných kategóriách bude cenou nahratia viac piesní ako jedna, maximálne však 3.
Do finálového koncertu, ktorý sa uskutoční 21.9.2013 v Banskej Bystrici, postúpi z dvoch semifinálových kôl maximálne
pätnásť piesní, ich názvy budú zverejnené na webovej stránke- www.nahravaciestudio.sk.
 
7.Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho publikovania.

V Banskej Bystrici, dňa 20.3.2013

 

Pozor zmena semifinálové kolá sa rušia bude realizované len finálové kolo 21.9.2013.

V tejto sekcii nájdete koncerty kapiel s vydaným albumov v PJ RECORDS.
 
Jana Kozáková a Mukatado - Krajina

14.11.2023 - Jana Kozáková a Mukatado - Krajina, Jana Kozáková a skupina Mukatado oslavujú 22 rokov na scéne vydaním nového albumu Krajina

CD Schody- Nejasné príbehy

11.09.2023 - CD Schody- Nejasné príbehy, Nejasné príbehy je hudobná jazda, ktorá vo vás zanechá dojatie

Jazzové CD Spolu  -  Jakub Tököly a  Peter Kollárik

27.03.2023 - Jazzové CD Spolu - Jakub Tököly a Peter Kollárik, CD je významné aj z hľadiska autorskej výpovede, keďže pre tento projekt zložili 7 kompozícií a každá skladba je venovaná špecifickej časti ich života.

Príbehy jazzu vol. 3- Začiatky moderného jazzu

06.09.2021 - Príbehy jazzu vol. 3- Začiatky moderného jazzu, Jedná sa o autorský projekt Martina Uhereka, ktorý už od svojho vzniku prostredníctvom hudby kombinovanej s hovoreným slovom približuje jazz a jeho krásy širokej verejnosti.

Vlčie maky - Horehronie

06.09.2021 - Vlčie maky - Horehronie, VLČIE MAKY – HOREHRONIE spojenie nášho krásneho folklóru a netradičných jazzových aramnžmá. Na albume nájdete aj exkluzívnych hostí - Dana Bártu a Petra Adamova.

Duo Piacere

22.03.2021 - Duo Piacere, CD hudobného skladateľ Pavla Kratochvíla a speváčky Dagmar Vývlekovej...

Vlčie maky - Podpoľanie

21.10.2019 - Vlčie maky - Podpoľanie, Hudobná skupina spája náš krásny folklór v jedinečných jazzových úpravách, kde sa im za pomoci dramaturgov podarili zozbierať známe aj menej známe ľudové piesne. Prvé CD je zamerané na Podpoľanie. Na albume sa podielali renomovaní umel

Príbehy Jazzu- Ako vznikal jazz vol. 2

30.11.2018 - Príbehy Jazzu- Ako vznikal jazz vol. 2 , Jedná sa o autorský projekt Martina Uhereka, ktorý už od svojho vzniku v roku 2013 prostredníctvom hudby kombinovanej s hovoreným slovom približuje jazz a jeho krásy širokej verejnosti.

220V - V protismere

22.10.2018 - 220V - V protismere, Nové CD art rockovej kapely už v predaji!

Mukatado - Korene

25.02.2018 - Mukatado - Korene , Hudobná skupina Mukatado vydáva tretie CD pod názvom Korene, so slovenskými textami a pôvodnou hudbou. Toto CD musíte mať vo svojej zbierke! :D

 
 
www.listuj.sk www.gregi.net www.mojamuzika.sk www.hudba.sk www.rock.sk www.bigmusic.sk www.dizajno.sk www.electropiknik.cz/